Меню
Your Cart

Общи условия за ползване

Общите условия в сайта на „ГАЛАКС - М” ЕООД гр. Ловеч, МОЛ:Милчо Попов са предназначени за отношенията между „Доставчика” – „ГАЛАКС-М” и Клиентите.  

Данни за „ДОСТАВЧИКА”:
Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
- Наименование на доставчика : „ГАЛАКС- М” ЕООД – Милчо Попов;
- Седалище и адрес на управление: гр. Ловеч; ул. Тодор Каблешков 21 Б
- Адрес за управляване на дейността: гр. Ловеч,кв. Гозница, ул. Янтра;
- Вписване в публични регистри: ЕИК BG 110 540 227
- Данни за кореспонденция: officegalaxm@gmail.com ; тел: 08889169220;